top of page

Om mig

  Jag är född och uppvuxen i Holmsund och ända sedan barnsben har jag varit i träets våld, inspirerad av en finsnickare till morfar och båtbyggande farbröder på Tjörn.
  Minns från tidigt lukterna i verkstäderna; den särpräglade doften av sågad ek sammanvävd med ångor från linolja och tjära, doftminnen så påtagliga...
  Att få sitta där och kreta med den första kniven och höra den stora bandsågen vina, planhyveln morra, yxhuggen klinga, det är hågkomster som satt djupa spår, det kan jag se idag.

 


  När jag under några år på sjuttiotalet bodde på Åland hade jag förmånen att få träffa Runar Salminen, småbrukare, skulptör och poet.

  Mötet var omtumlande och där och då blev jag alltmera varse träets inneboende väsen. På allvar började jag då se vad som dolde sig i trästycket och kanske också hur jag skulle kunna gå till väga för att locka fram det som gömde sig inne bland vindlingar och fibrer.
  Precis så arbetade Runar, det handlade om att vara på träets sida, inte gå på tvärs och tvinga fram det som inte fanns där. Och detta sätt att förhålla sig blev ju än mera tydligt i mina farbröders båtbyggande och i morfars skärsvarvande och möbeltillverkning; gå med träet, tvinga inte fram former som inte ligger i träets själva natur.

  Genom åren har har jag deltagit i en rad visningar, bl.a. i konsthantverkskollektivet Nävagjorts regi, ett kollektiv som jag var med att starta 1979.

  Sommaren 1989 firade vi tio-årsjubileum med en stor
samlingsutställning i Västerbottens museum.

  I juni 1999 ställde jag ut i Holmöns Båtmuseum och i juli
ytterligare en utställning tillsammans med keramikern Annmari
Simonsson, Granö.

  Under sommaren 2018 ställde jag ut på Galleri Garage i Vännforsbäck.

  I slutet av juli 2017 ställde jag ut på Sjungaregården i Granö. 

bottom of page